Nasza Misja

W dniu 4 października 2018 r. swoją działalność rozpoczęła Pallotyńska Fundacja "DO MĄDROŚCI",
której celem jest pozyskiwanie środków przeznaczanych
WYŁĄCZNIE na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.
Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2017 r. i kontynuuje tradycje jednej z najlepszych szkół w Polsce
- Pallotyńskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Lublinie.
Zmiana statusu szkoły wiąże się z nowymi wyzwaniami i potrzebami,
m.in. dostosowaniem budynku, doposażaniem pracowni, zakupem pomocy dydaktycznych.
Chcemy pracować na rzecz naszych uczniów po to, aby mogli się harmonijnie rozwijać, kształcić, wychowywać
i formować duchowo w atrakcyjnych warunkach, korzystając z najnowocześniejszych zdobyczy edukacyjnych.
Kierujemy się słowami patrona naszej szkoły – świętego Wincentego Pallottiego:
"Dla skuteczniejszego szerzenia dobra należy indywidualne wysiłki łączyć z wysiłkami innych",
dlatego też prosimy o wsparcie naszych działań i jednocześnie bardzo za nie dziękujemy!

Nasze cele

Nasze cele

Nasze cele to:

1. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty,
wychowania i formacji duchowej;
2. Podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej;
3. Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
4. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku naszych uczniów,
5. Rozbudzanie świadomości roli kultury,
sztuki oraz potrzeby ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
6. Organizowanie spotkań
z ciekawymi ludźmi;
7. Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej;
8. Promocja i organizacja wolontariatu.

Jak możesz pomóc?

Jak możesz pomóc?

Działalność Fundacji można wesprzeć:

przekazując 1% podatku:
numer KRS: 0000309499
cel szczegółowy:
PALLOTYŃSKA FUNDACJA „DO MĄDROŚCI”;
dokonując wpłaty darowizny:
PALLOTYŃSKA FUNDACJA „DO MĄDROŚCI”
al. Warszawska 31, 20-803 Lublin
Bank Pekao S.A.
62 1240 5497 1111 0010 8577 2392

Przypominamy, że przekazaną darowiznę można odliczyć od dochodu w ramach
limitu 6% dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym PIT.
Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!

Realizowane projekty

Realizowane projekty

Pomimo że nasza Fundacja
działa dosyć krótko,
to udało się nam zrealizować kilka projektów:
1. Zakup tabletów, które są wykorzystywane
do nauki programowania,
na lekcjach informatyki,
na zajęciach koła szachowego,
do nauki języka angielskiego;
2. Zakup materiałów plastycznych,
z których wykonano
ozdoby świąteczne na kiermasz.
Dochód ze sprzedaży został przeznaczony
dla podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. "Małego Księcia";
3. Dofinansowanie wycieczek dla uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Aktualności

4 października 2019 r. miała miejsce w naszej szkole piękna uroczystość.
Podczas Mszy Świętej został poświęcony przez Księdza Prowincjała Zenona Hanasa SAC sztandar Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego.


Bardzo cieszymy się, że dzięki środkom zgromadzonym przez Fundację DO MĄDROŚCI
i staraniom Księdza Dyrektora Andrzeja Zelka SAC udało się tak szybko zakupić sztandar, który jest bardzo ważnym elementem rodzącej się tradycji naszej szkoły.


Sztandar prezentuje się następująco:

płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o boku 100 cm obszyta złotymi frędzlami.Strona głównasztandaru jest koloru kremowego. W jej centralnej części znajduje się wizerunek naszego patrona szkoły – św. Wincentego Pallottiego. Wizerunek ten w górnej części okolony jest napisem Szkoła Podstawowa, pod wizerunkiem w linii prostej widnieje dalsza część nazwy szkoły – im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie. Z prawej strony,
w dolnej części wizerunku św. Wincentego Pallottiego znajduje się krzyż opleciony znakiem nieskończoności symbolizujący nieskończoną miłość Bożą.

Rewers sztandaru jest koloru czerwonego. W środkowej części znajduje się godło państwowe wykonane techniką haftu maszynowego. Pod godłem w linii prostej znajduje się myśl
św. Wincentego Pallottiego – Wychowanie jest w oczach Bożych wielką sprawą.


Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom!