Nasza Misja

W dniu 4 października 2018 r. swoją działalność rozpoczęła Pallotyńska Fundacja "DO MĄDROŚCI",
której celem jest pozyskiwanie środków przeznaczanych
WYŁĄCZNIE na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.
Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2017 r. i kontynuuje tradycje jednej z najlepszych szkół w Polsce
- Pallotyńskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Lublinie.
Zmiana statusu szkoły wiąże się z nowymi wyzwaniami i potrzebami,
m.in. dostosowaniem budynku, doposażaniem pracowni, zakupem pomocy dydaktycznych.
Chcemy pracować na rzecz naszych uczniów po to, aby mogli się harmonijnie rozwijać, kształcić, wychowywać
i formować duchowo w atrakcyjnych warunkach, korzystając z najnowocześniejszych zdobyczy edukacyjnych.
Kierujemy się słowami patrona naszej szkoły – świętego Wincentego Pallottiego:
"Dla skuteczniejszego szerzenia dobra należy indywidualne wysiłki łączyć z wysiłkami innych",
dlatego też prosimy o wsparcie naszych działań i jednocześnie bardzo za nie dziękujemy!