Nasza Misja

W dniu 4 października 2018 r. swoją działalność rozpoczęła Pallotyńska Fundacja "DO MĄDROŚCI",
której celem jest pozyskiwanie środków przeznaczanych
WYŁĄCZNIE na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.
Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność 1 września 2017 r. i kontynuuje tradycje jednej z najlepszych szkół w Polsce
- Pallotyńskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Lublinie.
Zmiana statusu szkoły wiąże się z nowymi wyzwaniami i potrzebami,
m.in. dostosowaniem budynku, doposażaniem pracowni, zakupem pomocy dydaktycznych.
Chcemy pracować na rzecz naszych uczniów po to, aby mogli się harmonijnie rozwijać, kształcić, wychowywać
i formować duchowo w atrakcyjnych warunkach, korzystając z najnowocześniejszych zdobyczy edukacyjnych.
Kierujemy się słowami patrona naszej szkoły – świętego Wincentego Pallottiego:
"Dla skuteczniejszego szerzenia dobra należy indywidualne wysiłki łączyć z wysiłkami innych",
dlatego też prosimy o wsparcie naszych działań i jednocześnie bardzo za nie dziękujemy!

Nasze cele

Nasze cele

Nasze cele to:

1. Wspieranie nauki, edukacji, oświaty,
wychowania i formacji duchowej;
2. Podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej;
3. Pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej;
4. Rozwijanie kultu patrona naszej szkoły - św. Wincentego Pallottiego;
5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży,
w tym wypoczynku naszych uczniów;
6. Rozbudzanie świadomości roli kultury,
sztuki oraz potrzeby ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego;
7. Organizowanie spotkań
z ciekawymi ludźmi;
7. Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej;
8. Promocja i organizacja wolontariatu.

Jak możesz pomóc?

Jak możesz pomóc?

Działalność Fundacji można wesprzeć:

przekazując 1% podatku:
numer KRS: 0000309499
cel szczegółowy:
PALLOTYŃSKA FUNDACJA „DO MĄDROŚCI”;
dokonując wpłaty darowizny:
PALLOTYŃSKA FUNDACJA „DO MĄDROŚCI”
al. Warszawska 31, 20-803 Lublin
Bank Pekao S.A.
62 1240 5497 1111 0010 8577 2392

Przypominamy, że przekazaną darowiznę można odliczyć od dochodu w ramach
limitu 6% dochodu wykazanego w zeznaniu rocznym PIT.
Za okazaną pomoc serdecznie dziękujemy!

Realizowane projekty

Realizowane projekty

Nasza Fundacja zrealizowała następujące projekty:

1. Zakupienie Sztandaru Szkoły.
2. Zakupienie gabloty, w której Sztandar Szkoły jest przechowywany.
3. Zakupienie tabletów wykorzystywanych do nauki programowania,
na lekcjach informatyki,
na zajęciach koła szachowego,
do nauki języka angielskiego.
4. Zakup materiałów plastycznych, z których wykonano ozdoby świąteczne na kiermasze.
Dochód ze sprzedaży jest przekazywany dla podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. "Małego Księcia".
5. Dofinansowanie części nagród dla laureatów szkolnych konkursów.
6. Dofinansowanie wycieczek dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
7. Sfinansowanie materiałów promocyjnych.