Zakup gier i materiałów plastycznych do świetlicy szkolnej. 


Zakupienie Sztandaru Szkoły i gabloty, w której Sztandar jest przechowywany


Zakup tabletów


Dofinansowanie nagród w konkursach szkolnych


Dofinansowanie zakupu materiałów plastycznych


Zakup pomocy dydaktycznych


Sfinansowanie materiałów promocyjnych Szkoły