Zakup tabletów

Zajęcia koła szachowego

Lekcje

Zajęcia z programowania


Dofinansowanie wycieczek szkolnych


Dofinansowanie zakupu materiałów plastycznych


Zakup pomocy dydaktycznych