Wspieranie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i formacji duchowej


Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej


Rozbudzanie świadomości roli kultury, sztuki oraz potrzeby ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego


Rozwijanie kultu patrona naszej szkoły – św. Wincentego Pallottiego


Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku naszych uczniów


Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi


Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej


Promocja i organizacja wolontariatu.