Kolejny projekt zrealizowany przez naszą Fundację!

4 października 2019 r. miała miejsce w naszej szkole piękna uroczystość.
Podczas Mszy Świętej został poświęcony przez Księdza Prowincjała Zenona Hanasa SAC
sztandar Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego.

Bardzo cieszymy się, że dzięki środkom zgromadzonym przez Fundację DO MĄDROŚCI
i staraniom Księdza Dyrektora Andrzeja Zelka SAC udało się tak szybko zakupić sztandar,
który jest bardzo ważnym elementem rodzącej się tradycji naszej szkoły.

Sztandar prezentuje się następująco:

płatem sztandaru jest tkanina w kształcie kwadratu o boku 100 cm obszyta złotymi frędzlami.
Strona główna sztandaru jest koloru kremowego. W jej centralnej części znajduje się wizerunek naszego patrona szkoły – św. Wincentego Pallottiego.
Wizerunek ten w górnej części okolony jest napisem Szkoła Podstawowa, pod wizerunkiem w linii prostej widnieje dalsza część nazwy szkoły – im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.
Z prawej strony, w dolnej części wizerunku św. Wincentego Pallottiego znajduje się krzyż opleciony znakiem nieskończoności symbolizujący nieskończoną miłość Bożą.

Rewers sztandaru jest koloru czerwonego. W środkowej części znajduje się godło państwowe wykonane techniką haftu maszynowego.
Pod godłem w linii prostej znajduje się myśl św. Wincentego Pallottiego
Wychowanie jest w oczach Bożych wielką sprawą.

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom!

Podziękowania

W imieniu całej społeczności szkolnej składamy Państwu
gorące podziękowania za obdarzenie nas zaufaniem
i przekazanie 1,5% podatku na rzecz
Szkoły Podstawowej
im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie.
Zebrane środki finansowe utwierdzają nas
w przekonaniu o słuszności i ważności naszych działań.
Pozyskane w ten sposób fundusze zostaną wykorzystane
zgodnie ze statutowymi celami szkoły i przyczynią się do jej rozwoju.

Z wyrazami wdzięczności
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
im. św. Wincentego Pallottiego
w Lublinie